Bevestigde reserveringen kunnen worden geannuleerd tot 18:00 uur op de dag van aankomst, tenzij anders vermeld in de individuele reserveringsvoorwaarden. Indien de reservering wordt geannuleerd na 18:00 uur op de dag van aankomst zoals vermeld op de reservering, zal Amory Hotel het overeengekomen tarief (inclusief ontbijt) van de eerste nacht in rekening brengen.

In geval van no-show behoudt Amory Hotel zich het recht om 100% van het totaalbedrag van de bevestigde reservering aan te rekenen, dit is de totale kamerprijs inclusief ontbijt indien dit in de reservering is inbegrepen.

 

In geval van een vooruit betaald tarief zal de totale prijs van de reservering (inclusief ontbijt) in rekening worden gebracht indien de reservering wordt geannuleerd, gewijzigd of in het geval van een no-show.

Indien een last-minute aanbod wordt geannuleerd, gewijzigd of in geval van no-show, wordt de totale prijs van de reservering in rekening gebracht.

 

Amory Hotel heeft het recht reserveringen te annuleren indien de gast/ klant zijn verplichtingen niet nakomt, valse/ misleidende informatie verstrekt, de reputatie of veiligheid van Amory hotel in gevaar brengt, zich niet houdt aan de voorwaarden zoals hier vermeld of in geval van overmacht of een staking. In deze gevallen kan de gast/ klant geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie.